Het rollenmodel van Incassomachtigen kent twee rollen voor Service Providers die activiteiten overnemen van Debet of Credit Instellingen. Het gaat om:

  1. Routing Service Provider

  2. Validatie Service Provider

Om een van deze rollen te vervullen, moet een organisatie beschikken over een Certificaat. Klik hier voor de informatie om een Certificaat voor Incassomachtigen te verkrijgen.

Routing Service Provider (RSP)

De RSP biedt haar service aan voor de routering van een Incassomachtigen-bericht, geïnitieerd door een debiteur op de website van de crediteur of MSP. De RSP is er verantwoordelijk voor dat deze berichten correct worden ontvangen, gecontroleerd, verwerkt en doorgestuurd. De RSP heeft een overeenkomst met en werkt namens een Credit Instelling voor de verwerking van Incassomachtigen-berichten ten behoeve van de klanten van die instelling (crediteuren). De RSP moet in staat zijn om verbinding te maken met alle Debet Instellingen binnen het Incassomachtigen-scheme.

Een RSP mag alleen deelnemen aan Incassomachtigen als de RSP door Currence gecertificeerd is én een RSP-contract heeft afgesloten met minimaal één Credit Instelling die in het bezit is van een Licentieovereenkomst met Currence.

De volgende organisaties hebben een Certificaat Incassomachtigen voor de rol van Routing Service Provider:

Validatie Service Provider (VSP)

De VSP draagt zorg voor het verwerken en afhandelen van het berichtenverkeer inzake de afgifte van Incassomachtigingen voor Debet Instellingen. De VSP moet in staat zijn om verbinding te maken met alle Credit Instellingen binnen het Scheme.

Een VSP mag alleen deelnemen aan Incassomachtigen als de VSP door Currence gecertificeerd is én een VSP-contract heeft afgesloten met minimaal één Debet Instelling die in het bezit is van een Licentieovereenkomst met Currence.

Er zijn op dit moment geen partijen met een Certificaat als Validation Service Provider. Deze rol wordt ingevuld door de deelnemende Debet Instellingen zelf.

Technische documentatie downloaden

Om de technische implementatie van het product Incassomachtigen te vereenvoudigen zijn een implementatiehandleiding en software libraries beschikbaar. Deze kunt u hier aanvragen.