De Credit Instelling draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele Credit Domein ten aanzien van de activiteiten binnen Incassomachtigen. De Credit Instelling maakt afspraken met een Incassant over Incassomachtigen. Een Credit Instelling stuurt de gegevens van een succesvol afgegeven machtiging met Incassomachten door aan haar incassant. Een Credit Instelling dient te beschikken over een vergunning als Betaaldienstverlener, dan wel een vrijstelling daarvoor.

Een Credit Instelling kan twee varianten van Incassomachtigen aanbieden, voor zowel de eenmalige als doorlopende machtiging:

  1. Standaard Incassomachtigen
    Bij standaard Incassomachtigen ligt de focus op de particuliere markt, maar ook zakelijke klanten kunnen hiermee een machtiging afgeven. De incasso’s die op basis van standaard Incassomachtigen worden gedaan, kunnen tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd).
  2. Zakelijk Incassomachtigen
    Bij zakelijk Incassomachtigen ligt de focus op de zakelijke markt. De incasso’s die op basis van zakelijke Incassomachten worden gedaan, kunnen niet worden gestorneerd.

Om deze rol te vervullen, moet een organisatie beschikken over een Licentie als Credit Instelling. Klik hier voor de informatie om Credit Instelling voor Incassomachtigen te worden.

De volgende organisaties hebben een licentieovereenkomst Incassomachtigen voor de rol van Credit Instelling:

Credit Instellingen standaard Incassomachtigen:

Credit Instellingen zakelijk Incassomachtigen:

* Deze partijen zijn technisch gecertificeerd om Incassomachtigen aan te bieden aan hun klanten. Momenteel doorlopen deze partijen het certificeringsproces voor de functionele processen als Licentie- en Certificaathouder.