Incassomachtigen is de manier om online via uw bank een geldige machtiging voor incasso af te (laten) geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Met Incassomachtigen geven betalers aan incassanten de mogelijkheid om de afgesproken bedragen van hun betaalrekening af te schrijven via een Europese incasso. Het kan als betaalmogelijkheid worden aangeboden door organisaties op internet, zoals energiebedrijven, verzekeraars en verenigingen, maar ook door webwinkels.

Bekijk de animatie hiernaast hoe (digitaal) Incassomachtigen werkt.

Bent u op zoek naar informatie over de Europese incasso of een papieren incassomachtiging? Informatie hierover vindt u op de website van Betaalvereniging Nederland.