Binnen het product Incassomachtigen zijn partners nodig die in verschillende rollen actief zijn. Zie onderstaand rollenmodel.

incassomachtigen-rollenmodel-partners

Incassomachtigen kent de volgende rollen:

  1. Debet  Instelling (Licentiehouder) – De Debet Instelling draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele Debet Domein ten aanzien van de activiteiten binnen Incassomachtigen. De Debet Instelling is de Instelling waar de Debiteur zijn rekening aanhoudt;
  2. Credit Instelling (Licentiehouder) – De Credit Instelling draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele Credit Domein ten aanzien van de activiteiten binnen Incassomachtigen. De Credit Instelling maakt afspraken met een Incassant aangaande Incassomachtigen;
  3. Mandaat Service Provider (MSP, Accreditatie) – De MSP kan de technische aansluiting op Incassomachtigen verzorgen in opdracht van de Crediteur en draagt zorg voor het juiste verloop van de Incassomachtigen-berichten;
  4. Validation Service Provider (VSP, Certificaathouder) – De VSP draagt zorg voor het verwerken en afhandelen van het Incassomachtigen-berichtenverkeer inzake de afgifte, wijziging en intrekking van Incassomachtigen voor Debet Instelling;
  5. Routing Service Provider (RSP, Certificaathouder) – De RSP biedt haar service aan voor de routering van Incassomachtigen-berichten tussen de website van de Crediteur en de Debet Instelling. De RSP is verantwoordelijk dat deze berichten correct worden ontvangen, gecontroleerd, verwerkt en doorgestuurd.

Klik hier voor meer informatie om Licentie- of Certificaatouder te worden of een Accreditatie te verkrijgen.