De Debet Instelling draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele Debet Domein ten aanzien van de activiteiten binnen Incassomachtigen. De Debet Instelling is de Instelling waar de Debiteur zijn rekening aanhoudt. De Debet Instelling faciliteert bij Incassomachtigen het verstrekken en vastleggen van de gegevens van een machtiging tussen haar klant en een incassant. Een Debet Instelling dient te beschikken over een vergunning als Betaaldienstverlener, dan wel een vrijstelling daarvoor.

Een Debet Instelling kan twee varianten van Incassomachtigen aanbieden, voor zowel de eenmalige als doorlopende machtiging:

  1. Standaard Incassomachtigen
    Bij standaard Incassomachtigen ligt de focus op de particuliere markt, maar ook zakelijke klanten kunnen hiermee een machtiging afgeven. De incasso’s die op basis van standaard Incassomachtigen worden gedaan, kunnen tot 8 weken na betaling worden teruggeboekt (gestorneerd).
  2. Zakelijk Incassomachtigen
    Bij zakelijk Incassomachtigen ligt de focus op de zakelijke markt. De incasso’s die op basis van zakelijke Incassomachtigen worden gedaan, kunnen niet worden gestorneerd.

Om deze rol te vervullen, moet een organisatie beschikken over een Licentie als Debet Instelling. Klik hier voor de informatie om Debet Instelling voor Incassomachtigen te worden.

De volgende organisaties hebben een licentieovereenkomst Incassomachtigen voor de rol van Debet Instelling:

Debet Instellingen standaard Incassomachtigen:

Debet Instellingen zakelijk Incassomachtigen: