Een incassant kan er de voorkeur aan geven om de technische aansluiting op Incassomachtigen uit te besteden aan een zogeheten Mandaat Service Provider (MSP). Naast de technische integratie van Incassomachtigen bieden zij aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld het opslaan van de afgegeven machtigingen. Meer informatie over de eisen die aan MSP’s worden gesteld en de overeenkomst die u hiervoor moet sluiten met Currence kunt u hier terugvinden.

Hoe word ik Mandaat Service Provider?

De stappen in het onboardingsproces als MSP zijn:

  1. Neem de Algemene Toelichting R&R Incassomachtigen en de MSP-voorwaarden door.
  2. Retourneer de ondertekende Accreditatieovereenkomst per e-mail naar incassomachtigen@currence.nl. U wordt dan toegevoegd als geaccrediteerde MSP (zie overzicht van de geaccrediteerde MSP’s hieronder).
  3. Met behulp van de Software Libraries en de Creditor Implementatie Gids kunt u Incassomachtigen implementeren in de eigen omgeving.
  4. Per aangesloten Creditor-bank dient de implementatie geconfigureerd en getest te worden (of alleen bij die Creditor-banken waarbij wordt verwacht dat uw klanten een contract zullen hebben). Let op: het is niet mogelijk om te testen en configureren bij de Creditor-banken zonder vermelding als MSP op de Currence-website.

Het verschilt per bank hoe MSP’s worden aangesloten, getest en geconfigureerd. De meeste Creditor-banken gebruiken hiervoor een testomgeving of testmerchant. Tevens dient een aantal testscenario’s te worden doorlopen. Per Creditor-bank is het nodig signing- en SSL-certificaten uit te wisselen voor de configuratie.

Technische documentatie downloaden

Voor de technische implementatie van het product Incassomachtigen zijn een implementatiehandleiding (Creditor Implementatie Gids) en software libraries beschikbaar. Deze kunt u hier downloaden.

Voor vragen over de implementatiehandleiding of de Software Libraries kunt u terecht bij de bank waarmee u wilt integreren.

Mandaat Service Providers – Geaccrediteerde partijen

Laatste update: 13 juni 2019