Om (digitaal) Incassomachtigen aan te kunnen bieden aan uw klanten, is het volgende nodig:

 • Een online omgeving om de flow van Incassomachtigen te kunnen starten
 • Een Incassomachtigen-contract en een Incasso-contract
 • Technische implementatie

Hoe u dit regelt, hangt af van de keuze die u maakt. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

 • Uw eigen technische aansluiting bij een Credit Instelling
 • Aansluiting via een Mandaat Service Provider, met gebruik van uw eigen incassocontract
 • Aansluiting via een Mandaat Service Provider, met gebruik van zijn incassocontract

Betaalvereniging Nederland heeft stappenplannen beschikbaar, die beschrijven hoe u als ondernemer kunt starten met een Europese incasso. Er zijn twee versies, een voor de standaard Europese incasso en een versie voor de zakelijke Europese incasso. Lees meer.

Contracten

Als u kiest voor een eigen incassocontract, dan sluit u dat af met uw bank. U krijgt een Incassant ID. Daarmee bent u als incassant in het hele SEPA-gebied op een uniforme manier herkenbaar. Daarnaast sluit u een digitaal Incassomachtigen contract af met uw bank. Kijk hier welke banken Incassomachtigen aanbieden.

Als u kiest voor gebruik van het incassocontract van uw service provider, dan neemt u contact met hen op om te horen hoe zij te werk gaan.

Technische implementatie

U kunt de technische implementatie zelf doen of u kunt de opslag en eventueel de technische integratie van Incassomachtigen en het berichtenverkeer uitbesteden aan een Mandaat Service Provider.

Als u ervoor kiest om zelf de integratie te doen, dan kunt u gebruik maken van technische documentatie en Software Libraries die u hier aan kunt vragen. Voor vragen over de implementatiehandleiding of de Software Libraries kunt u terecht bij uw bank.

Plugins

Voor een gemakkelijke technische koppeling van Incassomachtigen aan specifieke webpakketten zijn momenteel ook de volgende plugins beschikbaar op de markt. Derde partijen bieden deze plugins aan, de werking ervan wordt niet door Currence gecontroleerd. Gebruik van de plugins is dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

Gegevens vastleggen

De machtiging die u met het product Incassomachtigen via uw bank online ontvangt, dient digitaal opgeslagen te worden. Een aantal gegevens uit deze machtiging dient altijd meegestuurd te worden met de incasso’s. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Incassant ID. Deze verstrekt de bank bij het afsluiten van een Europees incassocontract.
 • Uniek kenmerk van de machtiging. In combinatie met het Incassant ID zorgt dit kenmerk ervoor dat alle incasso-opdrachten gerelateerd kunnen worden aan een specifieke machtiging. U bepaalt zelf hoe u het kenmerk van de machtiging opbouwt (het mag echter niet langer zijn dan 35 posities (alfanumeriek).
 • IBAN (rekeningnummer) van de debiteur en de BIC van de bank van de debiteur.
 • NAW-gegevens van de debiteur.
 • Type machtiging (doorlopend of eenmalig).
 • Datum van ondertekening van de betreffende machtiging.

Als u samenwerkt met een Service Provider, dan kunt u onderling afstemmen wie welke gegevens opslaat om de incasso’s mogelijk te maken.