Currence Incassomachtigen B.V. (hierna Currence) is de product- en merkeigenaar van Incassomachtigen. Daarom stelt zij regels op voor het gebruik van Incassomachtigen. Currence houdt toezicht op de naleving van deze regels. Belangrijk hierbij is dat Currence een onafhankelijke rol heeft en zorg draagt voor een gelijk speelveld voor alle partijen die een rol (willen) spelen in Incassomachtigen. Incassomachtigen-partners (Debet InstellingenCredit InstellingenService Providers en Mandaat Service Providers) moeten worden gecertificeerd door een licentie- of accreditatieovereenkomst te sluiten met Currence.

Klik hier voor meer informatie over Currence.

Meestgestelde vragen

 1. Hoe ziet voor mij als MSP het aansluit- en testtraject eruit bij de Credit Instellingen?

  De stappen in het onboardingsproces als MSP zijn:

  1. Neem de Algemene Toelichting R&R Incassomachtigen en de MSP voorwaarden door;
  2. Retourneer de ondertekende Accreditatieovereenkomst per e-mail naar incassomachtigen@currence.nl. U wordt dan toegevoegd als geaccrediteerde MSP op de Currence-website;
  3. Met behulp van de Software Libraries en de Creditor Implementatie Gids kunt u Incassomachtigen implementeren in de eigen omgeving;
  4. Per aangesloten Creditor-bank dient de implementatie geconfigureerd en getest te worden (of alleen bij die Creditor-banken waarbij wordt verwacht dat uw klanten een contract zullen hebben). Let op: het is niet mogelijk om te testen en configureren bij de Creditor-banken zonder vermelding als MSP op de Currence-website.

  Het verschilt per bank hoe MSP’s worden aangesloten, getest en geconfigureerd. De meeste Creditor-banken gebruiken hiervoor een testomgeving of testmerchant. Tevens dient een aantal testscenario’s te worden doorlopen. Per Creditor-bank is het nodig signing- en SSL-certificaten uit te wisselen voor de configuratie.

 2. Waarom moet ik als MSP bij meerdere Creditor banken afzonderlijk testen?

  Als MSP verzorgt u de aansluiting met de Creditor-bank van uw klant. Als u een aansluiting voor meerdere Incassanten verzorgt, hebben deze mogelijk bij verschillende Creditor-banken een incasso- en Incassomachtigen-contract. Er moet dus een verbinding gelegd en getest worden bij deze verschillende Creditor-banken. Omdat u in potentie voor een grote groep incassanten de technische aansluiting verzorgt, is daarnaast de robuustheid van de technische aansluiting van extra groot belang. Het is geen vereiste om bij meerdere Creditor banken aan te sluiten, als dat voor uw bedrijfsmodel niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u voor niet meer dan 1 Incassant de aansluiting verzorgt.

 3. Waaraan moet onze organisatie voldoen om Incassomachtigen MSP te worden?

  Als Merchant Service Provider (MSP) biedt u uw zakelijke klanten de mogelijkheid om Incassomachtigen op hun website te integreren. U bent geen directe contractpartij voor Incassomachtigen: uw klanten dienen een Incassomachtigen contract (naast een incasso contract) bij een Credit Instelling af te sluiten. U verzorgt de technische koppeling tussen uw klanten en hun Credit Instellingen.

  Om als MSP te accrediteren dient u de Accrediteatieovereenkomst te ondertekenen en te testen bij de aangesloten Creditor Instellingen.

  Er zijn geen kosten verbonden aan de accreditatie tot MSP

 4. Waaraan moet onze organisatie voldoen om Incassomachtigen Licentiehouder te worden?

  Uw instelling komt als Licentiehouder (Debet InstellingCredit Instelling) in aanmerking indien u geregistreerd bent als betaaldienstverlener in het register van een Europese toezichthouder (bijv. De Nederlandsche Bank; DNB). Daarnaast moet uw organisatie voldoen aan de toelatingseisen die Currence heeft gesteld aan de rol (Debet InstellingCredit Instelling) die uw instelling wil vervullen.

  • Als Debet Instelling biedt u uw klanten de mogelijkheid om Incassomachtigingen via internetbankieren af te geven. Er is  hierbij een onderscheid tussen standaard Incassomachtigen (Core) en zakelijk Incassomachtigen (B2B).
  • Als Credit Instelling bent u de Incassomachtigen-contractpartij voor een ondernemer en biedt hen de mogelijkheid om via Incassomachtigen digitale machtigingen voor incasso’s af te laten geven.

  De tarieven voor de Incassomachtigen Licenties zijn hier te vinden.

 5. Kan ik als MSP naast het verzorgen van de technische implementatie ook namens mijn klanten incasseren en incasso's via Incassomachtigen uitvoeren?

  Ja, dit is mogelijk. U kunt, naast MSP, ook als betaalinstelling het betaalproduct incasso inclusief (digitaal) Incassomachtigen aan uw klanten beschikbaar stellen. U heeft dan een geldig (digitaal) Incassomachtigen-contract én een incassocontract nodig bij één of meerdere Creditor banken. In het geval van een transactie via Incassomachtigen, machtigen consumenten u inzake uw klant. In dit geval kan 1 aansluiting met een Creditor bank volstaan voor Incassomachtigen, indien u 1 Incassomachtigen-contract heeft. Via die aansluiting kunt u alle Debtor banken (de banken waar consumenten hun rekening hebben) bereiken. Vraag bij uw bank (of één van de Creditor banken) naar de mogelijkheden.

Staat uw vraag er niet bij?

Klik hier voor alle veelgestelde vragen