• Hoe kan ik een afgegeven doorlopende machtiging via (digitaal) Incassomachtigen intrekken?

   Als u een incassomachtiging wilt intrekken dan dient u contact op te nemen met de organisatie aan wie u de machtiging heeft verstrekt (de crediteur of incassant).

  • Hoe kan ik een nieuw bankrekeningnummer doorgeven als ik een machtiging via Incassomachtigen heb afgegeven?

   Een nieuw rekeningnummer kunt u op twee manieren doorgeven:

   1. Neem contact op met de incassant. Via de incassant kunt u een wijziging in de incassomachtiging opstarten. U kunt dan uw nieuwe bankrekeningnummer kiezen in uw internetbankieromgeving.
   2. Via de Overstapservice kunt u ook uw rekeningnummer wijzigen. Bij de eerstvolgende incasso ontvangt de incassant dan een bericht dat u een nieuw rekeningnummer heeft.
  • Is een machtiging via internet geldig?

   Ja. Sinds 2015 is het mogelijk om online een machtiging af te geven volgens dezelfde regels als een papieren machtiging. Dit kan echter alleen via het product (digitaal) Incassomachtigen. Incassomachtigen is de manier om online via de bank een geldige machtiging af te geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Incassomachtigen is bedoeld voor iedereen die online, via desktop, laptop, tablet of mobiel, een product of dienst via een eenmalige of doorlopende incasso wil betalen. Machtigingen die op andere manieren zijn afgegeven zijn niet geldig en geven de betaler het recht tot 13 maanden na de betaling het bedrag terug te laten storten door de bank.

  • Als ik een machtiging heb afgegeven via (digitaal) Incassomachtigen, kan ik het bedrag dan nog wel storneren?

   Standaard Europese incasso’s waarvoor u via digitaal Incassomachtigen een machtiging heeft afgegeven, kunnen net als bij een papieren machtiging tot 8 weken na betaling worden gestorneerd bij de eigen bank.

   Wanneer u een machtiging via Zakelijk digitaal Incassomachtigen heeft afgegeven voor een Zakelijke Europese incasso is er geen stornering mogelijk nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven.

   Let op: een eventuele koopovereenkomst die u bent aangegaan voor het verschuldigde bedrag blijft over het algemeen ook na stornering van kracht. U bent dus, als u een incasso storneert, mogelijk nog wel het overeengekomen bedrag aan de incassant verschuldigd.

  • Wat is het verschil tussen Incassomachtigen en andere vormen van online machtigen zoals een vinkje of een iDEAL-transactie?

   De Nederlandse banken bieden momenteel twee manieren waarmee u incassanten kunt machtigen voor het incasseren van uw rekening:

    1. Een ondertekend machtigingsformulier dat voldoet aan de SEPA-richtlijnen voor Europese incassomachtigingen
    2. (Digitaal) Incassomachtigen (dat u herkent aan het beeldmerk). beeldmerk-incassomachtigen-klein

   Met één van deze twee manieren geeft u een geldige machtiging af. Incasso’s die niet zijn gedaan met één van deze machtigingen, kunt u tot 13 maanden na afschrijving terug laten storten via de bank, via een zogenaamde Melding Onterechte Incasso-procedure.

  • Ik heb een incasso-goedkeuringslijst. Moet ik deze na gebruik van Incassomachtigen zelf nog aanpassen?

   Nee, de eventuele goedkeuringslijst wordt automatisch aangepast als u via Incassomachtigen een machtiging afgeeft. Dit geldt voor zowel standaard als zakelijke machtigingen.

  • Hoe veilig is Incassomachtigen?

   Incassomachtigen is gebaseerd op internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Dit betekent dat Incassomachtigen net zo veilig is als internetbankieren.

  • Wanneer kan ik van digitaal Incassomachtigen gebruikmaken?

   Als u toegang heeft tot internetbankieren bij een van de deelnemende banken kunt u een online machtiging afgeven via Incassomachtigen, indien de incassant dit op zijn website aanbiedt.

   Let op: voor zakelijk incassomachtigen worden niet alle bankierpakketten ondersteund (bijvoorbeeld Access Online van ABN Amro en Rabo Cash Management)

Nog geen antwoord op uw vraag?

Klik hier voor meer informatie