• Hoe veilig is Incassomachtigen?

   Incassomachtigen is gebaseerd op internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Dit betekent dat Incassomachtigen net zo veilig is als internetbankieren.

  • Als ik mijn klanten met bijvoorbeeld een vinkje of een 1-cents-transactie om een machtiging heb gevraagd, heb ik dan een niet-geldige machtiging verkregen?

   Indien u de machtiging heeft verkregen met bijvoorbeeld een vinkje of een 1-cents-transactie, dan heeft u geen geldige machtiging voor incasso. Daarom loopt u het risico dat uw klant later de transactie kan terugdraaien door middel van een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso). Dit recht heeft de klant tot 13 maanden na de betaling.

  • Er is toch al een online machtiging (ik gebruik nu een vinkje). Wat is er dan anders?

   Indien u een vinkje gebruikt heeft u geen machtiging die aan de voorschriften van incasso voldoet. U (incassant) kunt daarmee namelijk niet controleren of de persoon die het IBAN invult ook daadwerkelijk bevoegd is om een machtiging af te geven. Hierdoor loopt u een risico dat uw klant later, tot 13 maanden na de betaling, de transactie terugdraait door middel van een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso). Bij (digitaal) Incassomachtigen loopt u dat risico niet, omdat u via de bank een machtiging hebt verkregen die aan de voorschriften van incasso voldoet. Bovendien stijgt de slagingskans van de eerste incasso, wat betekent dat u minder kosten heeft aan debiteurenmanagement.

  • Hoe kan ik Incassomachtigen implementeren?

   Om Incassomachtigen te implementeren dient u eerst een Incassomachtigen contract af te sluiten bij één van de aangesloten Credit banken. Er zijn t.b.v. implementatie software libraries beschikbaar in PHP, .NET en Java. Daarnaast zijn er Mandaat Service Providers die u kunnen ondersteunen met de implementatie van Incassomachtigen.

   Als u vragen heeft over de aansluiting op Incassomachtigen en/of de technische documentatie in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met uw bank of Service provider.

  • Is een eenmalige incassomachtiging hetzelfde als een iDEAL-betaling?

   Nee, dat is niet hetzelfde. Een iDEAL-betaling is een gegarandeerde eenmalige betaling geïnitieerd door de betaler. Deze kan door de betaler niet worden gestorneerd. Een eenmalige standaard incasso kan altijd binnen een termijn van 8 weken na afschrijving van het bedrag worden teruggeboekt (gestorneerd). Daarnaast kunnen via een doorlopende incasso regelmatig terugkerende vorderingen worden geïncasseerd op initiatief van de crediteur. Bij iDEAL kan alleen een eenmalige gegarandeerde betaling op initiatief van de debiteur worden gedaan. NB Bij zakelijke incasso’s kan niet worden gestorneerd.

  • Kan het op alle devices (tablets, smartphones) worden gebruikt en is dat veilig?

   Indien de bank van de betaler internetbankieren beschikbaar heeft voor tablets en smartphones dan kunt u Incassomachtigen ook op deze devices gebruiken. Hiervoor worden dezelfde beveiligingstechnieken gehanteerd. Dit betekent dat het net zo veilig is als internetbankieren.

  • Voor welke producten is Incassomachtigen het meest geschikt?

   Digitaal Incassomachtigen zorgt ervoor dat een incassant volgens de met de debiteur gemaakte afspraken kan incasseren. Door Incassomachtigen kan de incasso, voor zowel de eenmalige als de doorlopende machtiging, nu eenvoudiger en volledig online worden aangeboden. Denk hierbij aan verzekeringen, gas en elektriciteit, lidmaatschappen, collegegeld, afbetalingen, abonnementen en eCommerce. Er zijn twee varianten: standaard Incassomachtigen en zakelijk Incassomachtigen.

  • Wanneer kan ik van Incassomachtigen gebruik gaan maken?

   Om incassomachtigen te kunnen gebruiken dient u een incassocontract en incassant ID (SEPA Direct Debit) te hebben. Daarnaast dient u bij één van de deelnemende banken een Incassomachtigen-contract af te sluiten.

   Op onze website ziet u de banken die deelnemen.

  • Wat zijn de voordelen van Incassomachtigen?

   Incassomachtigen geeft dezelfde rechten als een papieren machtiging. U, als incassant, bent beschermd tegen een Melding Onterechte Incasso. Na 8 weken is de betaling van de incasso daardoor gegarandeerd voor u. Daarnaast wordt de slagingskans van de incasso’s hoger, omdat u zeker weet dat het IBAN van uw klant klopt en de machtigingsadministratie is bijgewerkt bij de bank. Het afgeven van een incassomachtiging gaat net zo als een iDEAL-betaling. Net zo makkelijk, veilig en vertrouwd voor uw klanten.

Nog geen antwoord op uw vraag?

Klik hier voor meer informatie