Veel mensen maken gebruik van incasso. Incasso is bijvoorbeeld heel handig bij het betalen van de huur, het lidmaatschap van een vereniging of het abonnement op een tijdschrift. Logisch, want het is de gemakkelijkste manier van betalen.

U geeft één keer een machtigingsformulier en de betaling (incasso) gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen. Op deze website leggen wij uit wat Incassomachtigen en de Europese incasso zijn, welke varianten er zijn, hoe het precies werkt en welke mogelijkheden er bestaan om een onterechte betaling terug te laten boeken.

Voordelen
U machtigt de betreffende organisatie (ook wel ‘incassant’ genoemd) om eenmalig of doorlopend een bepaald bedrag van uw rekening af te schrijven. Zij neemt vervolgens het initiatief om het afgesproken bedrag van uw rekening af te schrijven. Dankzij automatische incasso bent u nooit te laat met betalen. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kunt betalen. De incassant moet u tijdig laten weten wanneer hij het geld van uw rekening afschrijft. Ook moet hij u ruim vooraf informeren over een wijziging van het te betalen bedrag. Tevens kunt u een incassobetaling een aantal dagen voordat deze wordt afgeschreven terugvinden in het overzicht met de geplande betalingen in de internet- of mobiele bankieromgeving van uw bank.

U kunt op twee manieren een rechtsgeldige machtiging afgeven. Via digitaal Incassomachtigen of een papieren machtiging.

Digitaal Incassomachtigen

Incassomachtigen is de nieuwe manier om online via uw bank een machtiging af te geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Incassomachtigen is bedoeld voor iedereen die online, via desktop, laptop, tablet of mobiel, (koop)overeenkomsten aangaat die met incasso worden betaald.

De incasso’s die op basis van Incassomachtigen via uw bank worden gedaan, kunnen net als de papieren machtiging tot 8 weken na betaling worden gestorneerd.

Het proces voor het afgeven van een incassomachtiging werkt eigenlijk net als iDEAL:

  • U bestelt een product of dienst, online
  • U kiest Incassomachtigen als betaalmethode
  • U selecteert uw bank
  • U komt direct in de vertrouwde internetbankieromgeving of de mobielbankieren app van uw bank
  • De relevante gegevens van uw machtiging zijn al ingevuld
  • U keurt de machtiging goed op de voor uw bank gebruikelijke manier
  • Uw bank bevestigt de verwerking van uw machtiging
  • U keert terug naar de website van de leverancier. Klaar!

Incassomachtigen sRGB grootMet Incassomachtigen maakt u gebruik van een betrouwbaar bancair product waar geen papier meer bij aan te pas komt. In de online kassa van de incassant herkent u het aan het beeldmerk en de naam ‘Incassomachtigen via uw bank’. Mocht u gebruikmaken van een goedkeuringslijst dan wordt deze lijst automatisch bijgewerkt.

Papieren machtiging

Voor het afgeven van een papieren machtiging vult u het machtigingsformulier van de incassant in en stuurt het daarna terug naar de incassant. De organisatie mag pas ná ontvangst van uw machtiging het afgesproken bedrag van uw rekening afschrijven.

Zekerheid

Bij automatische incasso houdt u altijd controle over uw rekening. Zo heeft u het recht om incasso-opdrachten tot de laatste werkdag vóór uitvoering van de betaling te weigeren. Schrijft een organisatie ten onrechte geld af van uw rekening, of schrijft zij een onjuist bedrag af, dan kunt u de betaling terugboeken (storneren). Ook kunt u uw machtiging intrekken. U kunt dit het best schriftelijk kenbaar maken aan de incassant. Desgewenst kunt u hiervoor een rode machtigingskaart (verkrijgbaar bij uw bank) invullen en naar de incassant sturen. Incasseert een organisatie herhaaldelijk ten onrechte geld van u, dan kunt u uw bank vragen uw rekening voor deze incassant te blokkeren.

Indien u het rekeningnummer waarvan de incassant mag incasseren wilt wijzigen, dan kunt u dit via de website van de incassant doen. Als de incassant digitaal Incassomachtigen aanbiedt, dan kunt u ook uw wijziging via uw online bankomgeving of de mobielbankieren app doorgeven.

Terugboeken
Is er onterecht een incasso van uw betaalrekening afgeschreven? Dan is het goed te weten dat u dit bedrag eenvoudig kunt terugboeken. Dit wordt ook wel ‘storneren’ genoemd. Bij de meeste banken kunt u dit via internetbankieren regelen.

De incasso’s die op basis van Incassomachtigen via uw bank worden gedaan, kunnen net als de papieren machtiging tot 8 weken na betaling worden gestorneerd.

Is een afschrijving naar uw mening onterecht – bijvoorbeeld omdat u geen machtiging heeft afgegeven – dan kunt u tot 13 maanden na afschrijving van het bedrag bezwaar maken. U dient hiervoor contact op te nemen met uw bank.

Consumentbeschermende maatregelen
Consumentbeschermende maatregelen (CBM) zijn 10 verschillende mogelijkheden voor rekeninghouders om de uitvoering van incassotransacties te beperken of tegen te houden. Per 1 mei zijn alle CBM beschikbaar.