De zakelijke Europese incasso is een betaalmiddel waarmee een incassant de mogelijkheid krijgt om ‘automatisch’ bedragen af te laten schrijven van de rekeningen van zijn zakelijke klanten, ten gunste van zijn eigen rekening. Alleen zakelijke rekeninghouders kunnen een machtiging afgeven en de debiteur heeft geen terugboekrecht. De debiteur moet de machtiging die hij afgeeft vooraf ook bij zijn eigen bank laten registreren.

Voorbeeld-Doorlopende-machtiging-zakelijke-Europese-incasso

Spelregels
Aan het gebruik van de zakelijke Europese incasso zijn spelregels verbonden. Zo moet een incassant een Europees incassocontract afsluiten met zijn eigen bank. Indien de incassant zijn machtigingen via internet wil verkrijgen, dan is het advies om ook een contract voor digitaal Incassomachtigen af te sluiten. De zakelijke rekeninghouders moeten de machtiging via digitaal Incassomachtigen of op papier aan de incassant verstrekken. Dit kunnen zowel doorlopende als eenmalige machtigingen zijn. Deze machtigingen kunnen in alle SEPA-landen alleen verstrekt worden ten laste van zakelijke bankrekeningen. De bank van de debiteur controleert voorafgaand aan de incassotransactie(s) of de geregistreerde gegevens van de machtiging juist zijn. Daarom moet de debiteur eerst de machtiging bij zijn bank (laten) registreren. Pas nadat de incassant de machtigingen correct heeft verwerkt en de registratie succesvol heeft plaatsgevonden, kan de incassant zakelijke Europese incassotransacties gaan aanleveren.

Incassomachtigen
Incassomachtigen is de nieuwe manier om online via uw bank een incassomachtiging af te geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Incassomachtigen is bedoeld voor iedereen die online, via desktop, laptop, tablet of mobiel, (koop)overeenkomsten aangaat die met incasso worden betaald. En heeft een herkenbaar beeldmerk Incassomachtigen sRGB groot

De incasso’s die debiteuren op basis van Incassomachtigen afgeven, kunnen net als de papieren machtiging niet worden gestorneerd.

Het proces voor het afgeven van een machtiging via digitaal Incassomachtigen werkt eigenlijk net als iDEAL. U biedt uw debiteur op uw website de mogelijkheid via hun online bankomgeving of de mobielbankieren app een rechtsgeldige machtiging af te geven. En u maakt gebruik van een betrouwbaar bancair product waar geen papier meer aan te pas komt.

De bank van de debiteur werkt automatisch de ‘Registratie zakelijke Europese incasso ‘ bij, zodat uw incasso’s niet worden geweigerd.

Hoe kunt u Incassomachtigen integreren in uw online omgeving?

Met behulp van de Crediteuren Implementatie Gids (CIG) kunt u Incassomachtigen in uw online omgeving integreren. Deze CIG bevat de specificatie en eisen op basis waarmee de technische integratie met Incassomachtigen kan worden gerealiseerd. Daarnaast heeft u ook nog specifieke informatie nodig voor realisatie van de technische aansluiting met een bank. Voor deze informatie kunt u contact op nemen met uw bank.

U kunt de Crediteuren Implementatie Gids voor zakelijk Incassomachtigen aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Na invulling van uw gegevens ontvangt u de CIG op het door u opgegeven e-mailadres.

Papieren machtiging
Uw klant vult het machtigingsformulier dat u beschikbaar heeft gesteld en stuurt het daarna terug. Uw organisatie mag pas ná ontvangst van deze machtiging het afgesproken bedrag van uw rekening afschrijven.
Machtigingsformulieren mag u zelf ontwerpen, bijvoorbeeld in uw eigen huisstijl. De regels waar de formulieren aan moeten voldoen staan in het stappenplan. U kunt ook de uniforme zakelijke machtigingsformulieren voor de eenmalige of doorlopende machtiging gebruiken. Beide zijn in meerdere vormen beschikbaar.

Geen terugboekrecht
Zakelijke klanten hebben geen terugboekrecht. Tot en met de dag van uitvoering kunnen zij hun bank wel vragen om de incasso niet uit te voeren. De bank van de zakelijke klanten heeft het recht om het bedrag binnen twee werkdagen weer terug te boeken.

Stappenplan
Het stappenplan – Starten met de zakelijke Europese incasso beschrijft welke stappen een incassant moet nemen om te starten met de zakelijke Europese incasso. Ook geeft het aanvullende informatie, bijvoorbeeld over het insturen van incassobatches.

Registratie machtiging
Zakelijke rekeninghouders die een machtiging afgeven via digitaal Incassomachtigen hoeven deze niet meer zelf te registreren bij hun bank. Dit wordt automatisch gedaan tijdens het versturen en vastleggen van het berichtenverkeer van Incassomachtigen.

Zakelijke rekeninghouders die een papieren machtiging afgeven moeten deze zelf registreren bij de eigen bank. Een alternatief is dat de incassant deze registratie coördineert met behulp van het uniforme bankonafhankelijke registratieformulier. Veel Nederlandse banken die de zakelijke Europese incasso aanbieden kunnen dit registratieformulier verwerken. Sommige banken laten de registratie uitsluitend via internetbankieren plaatsvinden. Er zijn meerdere vormen van het formulier beschikbaar zoals een drukbestand ten behoeve van het samenvoegen van machtigingen met klantgegevens. De incassant kan deze, en andere, bij zijn bank op vragen.

B.SEPA.082 Registratieformulier zakelijke Europese incasso B2B voorzijdeDringend verzoek
Het registratieformulier is een elektronisch formulier. Graag het formulier eerst invullen op uw computer en pas daarna printen. Het ingevulde formulier is dan goed leesbaar voor incassant. zakelijke klant en de bank. Eventuele fouten of vertragingen in het registratieproces kunnen hiermee worden voorkomen.

See here the Registration form in English.

 

 

 

Reasoncodes
Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij reasoncodes bij een uitgevallen/niet-verwerkte transactie (de zogenoemde R-transacties) van hun Nederlandse bank ontvangen. Lees meer over en het gebruik van reasoncodes.

Als een bank deze zakelijke Europese incasso aanbiedt, heeft deze bank meestal ook de standaard Europese incasso in haar betaalassortiment.