Voor het aanbieden van digitaal Incassomachtigen in uw online omgeving heeft uw klant, de incassant, een geldig incassocontract nodig. Dit contract sluit een incassant af met zijn bank. Echter een incassant kan er de voorkeur aan geven om de technische aansluiting op Incassomachtigen uit te besteden aan een zogeheten Mandaat Service Provider (MSP). Naast de technische integratie van Incassomachtigen bieden zij aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld het opslaan van de afgegeven incassomachtigingen.

Meer informatie over de eisen die aan MSP’s worden gesteld en de overeenkomst die u hiervoor moet sluiten met Currence kunt u terugvinden op de website van Currence.

Crediteuren Implementatie Gids

Voor de technische integratie dient u in het bezit te zijn van de Crediteuren Implementatie Gids (CIG). Deze gids kunt u via ons aanvraagformulier opvragen. Met behulp van de CIG kunt u Incassomachtigen in uw online omgeving integreren. Deze CIG ontvangt u van uw klant, de incassant.

Software libraries

Er zijn software libraries ontwikkeld om de technische implementatie voor uw organisatie te vereenvoudigen. De libraries zijn beschikbaar voor .NET 4.5, Java 7 en PHP 5.4. De software libraries kunt u via ons aanvraagformulier opvragen. Na invulling van uw gegevens ontvangt u de gevraagde documenten op het door u opgegeven e-mailadres.

Welke MSP’s inmiddels een integratie voor Incassomachtigen aanbieden vindt u op onze Currence website.

Als technische service provider kunt u zich ook aanmelden voor de rol van Validatie Service Provider en Routing Service Provider. U dient voor deze rollen een certificaat van Currence te verkrijgen. Welke partijen inmiddels Incassomachtigen aanbieden vindt u op de website van Currence.

Plugins

Voor een gemakkelijke technische koppeling van Incassomachtigen aan specifieke webpakketten zijn momenteel ook de volgende plugins beschikbaar op de markt. Derde partijen bieden deze plugins aan echter, de werking ervan wordt niet door Currence gecontroleerd. Gebruik van de plugins is dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

  • Woocommerce en Subscriptions plugin: PayIBAN