Betaalinstellingen kunnen voor een bedrijf optreden als ‘overkoepelende’ incassant. Consumenten geven in dit geval een machtiging af aan de betaalinstelling inzake bedrijf ‘X’. Dit is het bedrijf waar de consument een product of dienst koopt en die ook de uiteindelijke begunstigde van de betaling is.

De betaalinstelling draagt zorg voor de incasso’s en boekt daarna de bedragen conform gemaakte afspraken met bedrijf ‘X’ ten gunste van zijn rekening. Deze afspraken dienen te zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Indien u als betaalinstelling het betaalproduct incasso inclusief digitaal Incassomachtigen beschikbaar wilt stellen aan uw klanten – zodat uw klanten digitaal Incassomachtigen in hun online kassa kunnen aanbieden – dan heeft u een geldig digitaal Incassomachtigencontract en een incassocontract nodig. Vraag bij uw bank naar de mogelijkheden.

Als u digitaal Incassomachtigen aanbiedt aan bedrijven dan treedt uw bedrijf voor het product digitaal Incassomachtigen op als Mandaat Service Provider (MSP). Meer informatie over de eisen die aan MSP’s worden gesteld en de overeenkomst die u hiervoor moet sluiten met Currence vindt u op de website van Currence.

Voor de technische integratie dient u in het bezit te zijn van de Crediteuren Implementatie Gids (CIG). Met behulp van de CIG kunt u Incassomachtigen in uw online omgeving integreren.

Er zijn software libraries ontwikkeld om de technische implementatie voor uw organisatie te vereenvoudigen. De libraries zijn beschikbaar voor .NET 4.5, Java 7 en PHP 5.4. De software libraries kunt u via uw eigen bank opvragen.

NB Uw eigen bank is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de CIG en de software libraries.

Welke MSP’s inmiddels Incassomachtigen aanbieden vindt u op de website van Currence.

Als betaalinstelling kunt u zich ook aanmelden voor de rol van Validatie Service Provider en Routing Service Provider. U dient voor deze rollen een certificaat van Currence te verkrijgen. Welke partijen inmiddels Incassomachtigen aanbieden vindt u op de website van Currence