Op een machtigingsformulier moet u uw IBAN invullen. IBAN betekent International Bank Account Number. Een Nederlands IBAN is het huidige rekeningnummer, voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de (verkorte) naam van de bank. Het Nederlandse IBAN ziet er bijvoorbeeld als volgt uit voor rekeningnummer 123456789:

Hoe is IBAN opgebouwd

Waar vindt u uw IBAN?

  • In de internetbankieromgeving;
  • in de mobiel bankieren App;
  • op het papieren rekeningafschrift;
  • op de bankpas.

IBAN-omnummertool

De IBAN-omnummertool kunt u gebruiken om ook de IBAN van een ander te vinden. Deze tool toont een IBAN nadat u het bankrekeningnummer en de naam van de bijhorende bank heeft ingevuld. Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor het omnummeren van Nederlandse bankrekeningnummers.

Waar moet u op letten?
Er zijn andere aanbieders van BBAN-IBAN conversie diensten actief. Die kunnen vaak ook op basis van het oude bank- of voormalige gironummer en soms ook de banknaam een Nederlands IBAN samenstellen. Als u overweegt van deze diensten gebruik te maken, let dan op het volgende:

  • Wees zorgvuldig bij de invoer van oude bank- of voormalige gironummers waarvan u het IBAN wilt weten. Dit geldt met name voor rekeningnummers van 7 cijfers of korter. Onjuiste invoer kan leiden tot een ander IBAN dan het IBAN waar u naar zoekt. Met mogelijk een betaling naar een onbedoeld persoon of bedrijf tot gevolg.
  • De Nederlandse banken die IBAN’s uitgeven zijn op geen enkele wijze betrokken bij deze conversie services en staan dus ook niet in voor de juistheid en/of volledigheid. De kwaliteit van deze aanbieders is volledig afhankelijk van de door de aanbieder opgebouwde expertise om een oud bank- of voormalig girorekening te koppelen aan een Nederlandse bank en de betreffende data actueel te houden.

De individuele banken zijn nimmer aansprakelijk voor schade (met inbegrip van gevolgschade) die volgt uit het gebruik van samengestelde of geconverteerde IBAN’s op basis van onjuiste of verouderde gegevens in het betalingsverkeer.