Op een machtigingsformulier moet u uw IBAN invullen. IBAN betekent International Bank Account Number. Een Nederlands IBAN is het huidige rekeningnummer, voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de (verkorte) naam van de bank. Het Nederlandse IBAN ziet er bijvoorbeeld als volgt uit voor rekeningnummer 123456789:

Hoe is IBAN opgebouwd

 

Kijk voor meer informatie over IBAN op de website van de Betaalvereniging.