Verwijder deze e-mails (ook uit prullenbak) en start uw virus- en malware scanner op na klikken op link.

De afgelopen weken ziet de Nederlandsche Bank het aantal meldingen en klachten over ontvangen frauduleuze e-mails (ook wel phishing e-mails genoemd) sterk stijgen. De e-mails zouden onder andere uit naam van De Nederlandsche Bank, of uit naam van de “over op IBAN” campagne verstuurd zijn. Het onderwerp van de e-mails heeft betrekking op de overgang naar IBAN (International Bank Account Number).Criminelen grijpen de overgang naar dit Europese rekeningnummer aan om de frauduleuze e-mails rond te sturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de logo’s van De Nederlandsche Bank en de “Over op IBAN” campagne, waardoor de berichten verraderlijk echt lijken.

De Nederlandsche Bank zal nooit om persoonlijke bankgegevens vragen

De Nederlandsche Bank (en haar informatiecampagne “Over op IBAN”) verstuurt nooit e-mails naar consumenten en bedrijven met vragen ten aanzien van persoonlijke bankgegevens. Ook de banken zullen nooit per e-mail, per brief of telefonisch vragen om inlogcodes, pincodes, of andere persoonlijke bankgegevens. Indien u een e-mailbericht ontvangt waarin om dergelijke zaken gevraagd wordt, doet u er verstandig aan niet op linkjes te klikken en de e-mail weg te gooien (ook uit uw prullenbak). Wordt u gebeld, dan raden wij u aan om de verbinding te verbreken. Heeft u wel op een dergelijke link geklikt, start dan uw virus- en malware scanner op. Indien u bankgegevens hebt ingevuld of telefonisch doorgegeven, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw bank en hier melding van te doen.

Frauduleuze brieven naar aanleiding overgang op IBAN

Afgelopen weken zijn er ook frauduleuze brieven verstuurd waarin melding werd gemaakt dat bedrijven hun rekeningnummer hebben gewijzigd in verband met de overgang naar IBAN. Als u een brief ontvangt die u niet vertrouwt, raden wij consumenten én bedrijven aan contact op te nemen met de verzendende partij om de boodschap van de brief te checken. Ook raadt de Nederlandsche Bank partijen van wie de naam misbruikt wordt aan om contact te zoeken met de politie en hier aangifte van te doen.

Frauduleuze websites worden offline gehaald

Alle banken hebben een meldservice waarop frauduleuze e-mails aangemeld kunnen worden. Naar aanleiding van deze meldingen – en naar aanleiding van eigen onderzoek – worden deze websites offline gehaald.

Wilt u meer informatie over wat te doen als u een verdachte brief, telefoongesprek of e-mail ontvangt, kijkt u dan op de website www.veiligbankieren.nl (dit is een campagne van Betaalvereniging Nederland) of www.fraudehelpdesk.nl.